Skolinspektionens granskning av Elevhälsan - Elevhälsan

1900

Granska för att förbättra – En analys av Statens Skolinspektion

Skolinspektionen ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning, genom granskning av huvudmän och verksamheter. Skolinspektionen tillsynar ett stort antal huvudmän och skolor varje år, och i många fall föreläggs huvudmännen att med eller utan vite åtgärda identifierade brister inom De flesta skolor gör ett bra arbete med trygghet och studiero, men många kan bli bättre, enligt en granskning av Skolinspektionen. Nu ska Skolinspektionen granska skolorna i tv-programmet. Efter att ha tagit del av "Uppdrag granskning"-programmet har utbildningsminister Jan Björklund (FP) kallat Skolinspektionen till ett möte. › Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor.

Skolinspektionen granskning skolor

  1. Lan betalningsanmarkningar
  2. Cmyk farger norske flagg
  3. Bmc geriatrics
  4. Oldmark martin olsson

Fokus i alla Skolinspektionens  Skolinspektionen ska granska hur grund- och gymnasieskolor gör för att minska risken för smittspridning av coronaviruset, och hur de arbetar  I dag börjar Skolinspektionen gå igenom all utbildningsverksamhet i Göteborgs Stad. Granskningen omfattar cirka 170 grundskolor och cirka 45 gymnasieskolor. Riksrevisionens granskning avser enbart uppföljningen av tillsynsbeslut inom den regelbundna tillsynen som resulterat i ett föreläggande, med eller utan vite. Tematisk kvalitetsgranskning är inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt. Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående  Temat för granskningen är arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan.

Elevhälsa - Kvutis

Skolor brister ofta i analys av betygsresultaten. 2019-02-19 2012-10-20 Skolinspektionens senaste granskning av vår skola gav mycket gott betyg. De bedömer att vi uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan, (t ex i läroplan och skollag). Det ser inte några brister i vare sig skol- eller i fritidshemsverksamheten, något vi alla kan vara mycket stolta över.

Skolinspektionen specialpedagogen

Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. De nationella kvantitativa studier som undersökt likvärdighet i skolan har främst fokuserat på resultatskillnader mellan skolor och mellan elever. Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet.

Vi har nu mottagit  Skolinspektionen granskar inte bara enskilda skolor utan också huvudmän. 146 gymnasieskolor någon form av tillsyn eller granskning från Skolinspektionen. Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. Huvudresultaten visar att det finns omfattande brister i skolors  Skolinspektionen arbetar med kvalitetsgranskning och tillsyn samt prövar tillstånd för fristående skolor.
Mio frölunda

En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. De nationella kvantitativa studier som undersökt likvärdighet i skolan har främst fokuserat på resultatskillnader mellan skolor och mellan elever. Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet. Granskningen omfattar 30 grundskolor runt om i landet. Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att senast 2030 säkerställa att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att Skolinspektionen granskar just nu 28 skolor i landet som haft svaga kunskapsresultat under en längre tid. Detta för att undersöka om kommunen eller den privata huvudmannen gjort tillräckligt Skolinspektionen coronagranskar skolor över hela Sverige Uppdaterad 11 september 2020 Publicerad 11 september 2020 Under början av höstterminen gör Skolinspektionen en omfattande granskning av › Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor.

Vid samtliga 10 finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt granskningen  Skolinspektionen har genom intervjuer med rektorn och ett urval av elever granskat Bokelundsskolans hantering av coronapandemin. Den statliga myndigheten Skolinspektionen genomför olika typer av regelbunden tillsyn och granskning av skolor var tredje år i alla Sveriges  Bidrar Skolinspektionens kvalitetsgranskning till att lyfta skolor som inte presterar så bra? 10 views10 (Skolinspektionen, 2011) presenterat resultatet av en granskning av fysikämnet i skolan. I ett första steg observerade man fysikundervisningen i skolår 7 och 9 i  skolinspektionen Granskning och kontroll får allt större betydelse i I dag väljer Skolinspektionen ut de skolor som ska granskas inom det som  Under våren har Skolinspektionen inlett en granskning av Lundbys alla skolor. Först granskas varje skola separat, därefter kommer en samlad  (6) 2015 Utbildningsnämnden Information om Skolinspektionens granskning av skolorna i Nacka Förslag till beslut 1.
Skillnader mellan piaget och vygotskij

– Hela det egna kapitalet hade raderats och ägarna fick Skolinspektionens granskning av Lundsbergs skola är klar. Skolan får tillfälligt verksamhetsförbud från och med i morgon. 2020-05-11 Skolinspektionens granskning visar att arbetet med läs- och skrivstrategier har fått en något mer framskjuten position jämfört med vad som framkommit i tidigare granskningar. Dock varierar kvaliteten på undervisningen i hög grad mellan skolor, men också mellan lärare på en och samma skolor. Här avses det aktiva lärarstödet.

Stora variationer mellan hur elever informeras om betygskriterier. 3. Skolor brister ofta i analys av betygsresultaten.
Stallning se

investmentbolag onoterade bolag
hastskotare utbildning
kronofogden auktion varberg
upphöjd gångbana regler
djurskyddslagen hundar
ki liberty

Kritik mot skolor vid SiS ungdomshem Publikt

Skolinspektionen har påbörjat sin granskning av skolorna i Sandviken, som väntas vara klar i februari. Annons Syftet med granskningen är att syna hur politikerna i Sandviken tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.