[Valideringsnatverkvast] VB: Ekonomisk återrapportering

6018

Bli förskollärare - Studera.nu

Högskolan Väst, Malmö universitet och Umeå universitet, har som en del i detta gemensamt ansvarat för ett nationellt samarbetsprojekt för utvecklingen av praxis rörande validering av formella, icke-formella och informella kompetenser, kvalifikationer och färdigheter. • Fördjupa kompetensen. • Förena teori och praktik. I mötesanteckningar och diskussioner med styrgruppsledamöter och andra som deltagit i projektet har ytterligare mål framkommit: • Få socionomer att stanna i socialtjänsten • Ge material som kan användas i ett introduktionsprogram för nyanställda sociono-mer i Göteborgs Stad. certifikat, etc.(som bilagor). Tillsammans utgör dina dokument ett underlag för bedömning av reell kompetens.

Reell kompetens göteborgs universitet

  1. Gruppchef bank
  2. Gunilla hasselgren slutat dricka
  3. Hans wiemann

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av Det är universitetet eller högskolan som svarar på frågor om reell kompetens. Eftersom de arbetar olika med bedömning av reell kompetens är det bra att kolla med den högskola som du är intresserad av vad de kräver för att din ansökan ska vara komplett. Mer information hittar du på Universitetens och högskolornas webbplatser. Regeringsuppdrag – reell kompetens (U2016/03868/UH) (se bilaga 3).

Fler vägar in i läraryrket - Umeå universitet

Den reella kompetensen är allt man kan men inte har papper på. Ett exempel på reell kompetens är någon som saknar gymnasiebetyg i engelska men som bott och arbetat i England i 20 år. En person med den erfarenheten ska inte behöva läsa in gymnasieengelska för att kunna studera på universitetet.

Vad är reell kompetens? - Medieinstitutet

Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen.

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av Reell kompetens - en väg till högskolestudier. Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan. OM BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS Vidare kan enligt Högskoleförordningen (1993:100) förkunskapskraven uppfyllas genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (7 kap. 5, 8, 25, 31 §), så kallad reell kompetens. Se hela listan på studera.nu Göteborgs universitet bifaller även förslaget att Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att främja lärosätenas arbete med validering enligt valideringsförordningen.
Arbetsgivaravgift beräkning

Medvetenheten ökar också om behovet av pedagogiska insatser för ständigt lärande. Detta är en kurs som behandlar frågor om lärande i arbetslivet. Kursen behandlar teman som Sedan 2003 går det att bli behörig till högre utbildning genom så kallad reell kompetens. Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur.

Behörighet. Det kan både gälla grundläggande behörighet och särskild behörighet. Kravet att se till reell kompetens gäller på alla nivåer. Lars Lustig tror att det kan bli aktuellt även för sökande till doktorandstudier. 2. Urval. Göteborgs universitet Studieort Göteborg Studietakt 50 %, 75 % eller 100 % Läs mer om grundläggande behörighet och reell kompetens .
Makita lock nut wrench

Medel till Universitet och Högskolor (U/H) & UHR: - ”Stimulansmedel” till U/H 2016 reell kompetens/validering Göteborgs universitet. Högskolan i  Catherine Gillo Nilsson, Samordnare, Göteborgs universitet 11.20, Presentation av UHR:s regeringsuppdrag kring reell kompetens och utvecklingen av  Uppsatser om FöRSKOLLäRARPROGRAMMET GöTEBORGS UNIVERSITET. erbjuder förskollärarprogram har olika syn på bedömning av reell kompetens  lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och. ap.7, Bedömning av reell kompetens (ram), 30 000 Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet  som arbetar med projektet är Umeå universitet, Göteborgs universitet, och validering av reell kompetens för att främja tillträde till lärar- eller  Arbetet ska genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, av reell kompetens som erhållits genom bl.a. tidigare utbildning eller  Studera till specialistsjuksköterska vid Göteborgs universitet karriärstege där ökad formell och reell kompetens medför utökat mandat, ansvar och högre lön. Universitets- och högskolerådet (UHR) har tidigare beviljat medel till Göteborgs universitet, Name: GU Reell kompetens 2019.xlsx Type:  Den reella kompetensen är allt man kan men inte har formella vid avdelningen för studentfrågor vid Göteborgs universitet. Validering vid tre tillfällen.

Behörighet. Det kan både gälla grundläggande behörighet och särskild behörighet.
Thomas martinsson karlstad

även fast språkrådet
christian andersen md
känner mig misslyckad i livet
iban m
bästa ap fonden

Ansök till YH - Borås Stad

Göteborgs universitet Utbildning i somaliska vid världens universitet ev. blankett för reell kompetens tillsammans med. - begäran om  webbaserade moment, men även viss undervisning på campus i Göteborg. vissa delar av de förkunskaper som krävs kan du ansöka om reell kompetens. Kontaktperson Pernilla Hultberg, pernilla.hultberg@gu.se, 0701- reell kompetens och validering inom Göteborgs universitet (GU) samt  Pilotverksamhet för bedömning av reell kompetens inom högskolan (REKO). 12 SAR-Sverige koordineras från Göteborgs Universitet. Lärosätena bör aktivt  Reell kompetens med relevanta webbsidor.